dotcomwebdesign.com

Vakantiegeld > Recht op vakantiegeld

Recht op vakantiegeld

Elke werknemer heeft recht op vakantiegeld. Hij of zij krijgt gemiddeld 8% van het bruto jaarsalaris als vakantiegeld.

Wettelijk zit het zo: Het vakantiegeld (of vakantiebijslag, of vakantietoeslag) bedraagt tenminste 8% van het loon (inclusief eventuele uitkeringen uit de Werkloosheidswet, Wet arbeid en Zorg en Ziektewet), met dien verstande dat het bedrag, waarmee dit loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, buiten beschouwing blijft.
Met andere woorden
: alles wat meer verdiend wordt dan 3x het minimumloon wordt bij het berekenen van het vakantiegeld niet meegeteld.
Het vakantiegeld wordt tijdens een geheel jaar (meestal van juni t/m mei) opgebouwd. Het vakantiegeld wordt jaarlijks betaald, meestal in de maand mei. Over het vakantiegeld houdt de werkgever loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen in. Stapt u binnen het jaar waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd op bij de werkgever, dan wordt het vakantiegeld dat tot dan toe is opgebouwd meteen aan u uitbetaald.

Voorbeeld
Ruud heeft een nieuwe baan. Per 1 december verlaat hij het bedrijf waar hij nu werkt. Ruud heeft recht op het opgebouwde vakantiegeld over de maanden juni tot en met november.

Gelezen Poll FNV:
64% stemmers gebruikt vakantiegeld voor openstaande rekeningen.
17% zet vakantiegeld op spaarrekening.
11% van de stemmers gaat ver weg op vakantie.
8% gaat naar Frankrijk.


2007 Vakantie.geldsparenofbeleggen.nl Vergelijk de mogelijkheden.

2007 Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD